Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

collageanka
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viairmelin irmelin
collageanka
1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
collageanka
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadonus donus
collageanka
8753 3ea2 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadonus donus
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viairmelin irmelin
collageanka
collageanka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
collageanka
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

April 12 2018

collageanka
0402 4c26
Reposted fromBiesBerenice BiesBerenice viadonus donus
collageanka
1309 9dc5 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadonus donus
collageanka
1298 ab8d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadonus donus
collageanka
1503 a9e2
Reposted fromtichga tichga vialiveattherainbow liveattherainbow
collageanka
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
collageanka
0768 17ea 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaSmigol Smigol
collageanka
7604 63d0
Reposted fromNoiza Noiza viaSmigol Smigol
collageanka
7783 db30 500
Reposted fromSanthe Santhe viaSmigol Smigol
collageanka
5724 8c6b 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaSmigol Smigol
collageanka
8758 ad45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
collageanka
9128 8d92
Reposted fromkarahippie karahippie viadonus donus
collageanka
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viadonus donus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl